avanafil bijsluiter

Bekijk alle informatie in deze Avanafil bijsluiter voor je overgaat tot het gebruiken van het geneesmiddel. Het is een goed idee om indien je alsnog vragen eerst contact op te nemen met een arts. Op die manier weet je altijd hoe te handelen mocht er iets niet helemaal goed verlopen.

Wat staat er in deze bijsluiter?

 1. Wat doet Avanafil en hoe gebruik je het
 2. Belangrijke informatie voor het gebruik van Avanafil
 3. Toedienen en innemen van Avanafil
 4. Overzicht van bijwerkingen
 5. Bewaren en opbergen

1. Wat doet Avanafil en hoe gebruik je het

De actieve stof die dit erectiemiddel bevat is Avanafil. Dit medicijn, dat behoort tot de groep PDE5-remmers, is een behandeling voor mannen die te maken hebben met erectieproblemen. Dat houdt in dat een man niet in staat is om een erectie te krijgen of te behouden die geschikt is voor bevredigende geslachtsgemeenschap.

Avanafil werkt door zwellichamen in de penis te helpen ontspannen. Dit is mogelijk door het PDE5 enzym – dat verantwoordelijk is voor het op spanning houden van deze zwellichamen – te blokkeren. Hierdoor kan er makkelijker bloed in de penis stromen, waardoor het makkelijker is om een erectie te krijgen en te behouden.

Het geneesmiddel werkt echter alleen in combinatie met een seksuele prikkel. Er zal dus wel sprake moeten zijn van opwinding – zoals normaal – om een erectie te krijgen. Het gebruik van Avanafil is niet zinvol indien je niet te maken hebt met erectieproblemen. Daarnaast is het ongeschikt voor vrouwen.

2. Belangrijke informatie voor het gebruik van Avanafil

Maak geen gebruik van Avanafil in de volgende situaties:

 • Allergie voor Avanafil of een van de overige stoffen in het geneesmiddel
 • Geneesmiddelen gebruiken die nitraten bevatten
 • Problemen met de nieren of de lever
 • Gebruik van medicatie voor HIV of AIDS
 • Je hebt te maken met hartproblemen
 • Lage of juist hoge bloeddruk die niet onbehandeld is
 • Aandoening aan de ogen of het hoornvlies

Laat het gebruik van Avanafil achterwege als een van de bovenstaande situaties voor jou geldt. Neem altijd contact op met een arts of apotheker in geval van twijfel.

Waarschuwingen en preventie

Neem contact op met een arts vóórdat je Avanafil gaat gebruiken:

 • Indien je last hebt van hartproblemen kan het gevaarlijk zijn om geslachtsgemeenschap te hebben
 • Als je te maken hebt met priapisme; dit is een aanhoudende erectie die langer duurt dan 4 uur. Dit komt regelmatig voor bij mensen die te maken hebben met aandoeningen zoals sikkelcelanemie, multipel myeloom of leukemie
 • In het geval dat je een aandoening hebt aan je penis die tot ernstige vervorming leidt
 • Bloedingsstoornissen en maagzweer

Maak geen gebruik van Avanafil als een van de bovenstaande situaties voor jou geldt. Neem in geval van twijfel altijd contact op met een arts of apotheker.

Problemen met gezichtsvermogen of doofheid

Er zijn gevallen bekend die na het gebruik van Avanafil last krijgen van een verminderd gezichtsvermogen of gehoor. Het is niet bekend of dit door het geneesmiddel op zichzelf komt, een gevolg is van andere aandoeningen of een combinatie van factoren is.

Gebruik door kinderen of adolescenten

Het gebruik van Avanafil is niet geschikt kinderen of adolescenten onder de 18 jaar oud.

Avanafil bijsluiter met het oog op combinaties met andere medicijnen

Vertel je arts of apotheker altijd als je andere medicijnen gebruikt, recent andere medicijnen hebt gebruikt of in de toekomst andere medicijnen gaat gebruiken. Het is namelijk mogelijk dat Avanafil invloed heeft op de werking van andere medicijnen. Andersom kan andere medicatie ook van invloed zijn op de werking van Avanafil.

Indien je geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten dan dien je dit mee te delen aan een arts en géén Avanafil te gebruiken. Je kunt hierbij denken aan medicijnen tegen pijn aan de borst zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat. Avanafil zorgt er namelijk voor dat de werking van dergelijke middelen versterkt zal worden en dit zal bovendien een lagere bloeddruk als gevolg hebben.

Overigens zijn ook medicijnen tegen HIV, AIDS, schimmelinfecties en antibiotica in de meeste gevallen ongeschikt om in combinatie met Avanafil. Let in dergelijke gevallen altijd extra goed op wanneer je gebruik maakt van zulke medicatie en controleer op voorhand of dit problemen kan opleveren.

Breng een arts op de hoogte ervan indien je gebruik maakt van de volgende medicatie:

 • Alfablokkers
 • Medicatie voor hartritmestoornissen
 • Antibiotica
 • Medicatie tegen epilepsie
 • CYP3A4-remmers die Avanafil afbreken
 • Indien je al PDE5-remmers gbruikt voor erectieproblemen zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil

Stop met het gebruik van Avanafil als een van de bovenstaande situaties voor jou geldt. Neem als je hieraan twijfelt altijd contact op met een arts of apotheker.

Avanafil in combinatie met drinken en alchohol

Vermijd op aanbeveling van deze Avanafil bijsluiter de combinatie met grapefruitsap. Deze vruchtendrank kan de werking van Avanafil versterken. Vermijd grapefruitsap minimaal 24 uur vóór het gebruik van Avavafil. Het gebruik van alcohol vóór of tijdens het gebruik van Avanafil kan bovendien zorgen voor een verhoogde hartslag en een verlaagde bloeddruk. Bovendien kan het gebruik van alcohol een negatieve invloed hebben op het vermogen om een erectie te krijgen.

Vruchtbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat er geen negatieve effecten kunnen owrden ontdekt bij een dosering van 200mg Avanafil. Ook bij een langduriger onderzoek dat 26 weken in beslag nam kon op geen enkele wijze worden vastgesteld dat Avanafil een negatieve invloed heeft op sperma.

Rijvaardigheid en gebruik van zware machines

Avanafil kan duizeligheid of een achteruitgang van het gezichtsvermogen als bijwerking hebben. Indien dit het geval is, vermijd dan het besturen van een voertuig in het verkeer en het gebruik van zware machines.

3. Toedienen en innemen van Avanafil

Neem het geneesmiddel altijd in op advies van een arts of apotheker. Vraag het na bij je arts of apotheker als je twijfels hebt over de juiste manier van toedienen.

De standaard dosering Avanafil is 100mg. Naar gelang de effectiviteit van deze dosering kan deze worden aangepast. Indien 100mg niet het gewenste effect oplevert dan is het mogelijk de dosering te verhogen naar 200mg. Is 100mg aan de andere kant een te sterke dosering, verlaag dan de dosering naar 50mg.

Neem per dag nooit meer dan 1 x Avanafil. Avanafil kan het beste zo’n 30 minuten worden ingenomen voor geslachtsgemeenschap. Vergeet niet dat Avanafil alleen helpt bij het krijgen van een erectie indien er sprake is van een seksuele prikkel.

Avanafil kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Het kan langer duren voor Avanafil werkzaam wordt, indien het kort na een maaltijd wordt ingenomen. Zeker als deze maaltijd vetrijk is.

4. Overzicht van bijwerkingen

Net zoals bij ieder geneesmiddel is het mogelijk dat er sprake is van bijwerkingen. Dat wil niet zeggen dat je er ook altijd last van hoeft te krijgen.

Serieuze bijwerkingen:

Stop direct met het gebruik van Avanafil as je last krijgt van de onderstaande bijwerkingen. Het is mogelijk dat er onmiddelijk medische assistentie nodig is.

 • Een erectie die langer dan 4 uur achter elkaar aanhoudt dient onmiddelijk te worden behandeld, aangezien het tot permanente schade aan de penis kan leiden
 • Slechter gezichtsvermogen
 • Acute achteruitgang van één of beide ogen
 • Achteruitgang van het gehoor

Neem onmiddellijk contact op met een arts indien er sprake is van een of meerdere van de bovenstaande bijwerkingen.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (1 op 10 personen):

 • Hoofdpijn
 • Blozen
 • Verstopte neus

Bijwerkingen die regelmatig voorkomen (1 op 100 personen):

 • Wazig zien
 • Duizeligheid
 • Slaperig of vermoeid gevoel
 • Verhoogde hartslag
 • Sinuscongestie
 • Rugpijn
 • Opvliegers
 • Maagklachten
 • Verstopping

Zeldzame bijwerkingen (1 op 1000 personen):

 • Griepverschijnselen
 • Hooikoorts
 • Gewichtstoename
 • Slapeloosheid
 • Last van een bloedneus
 • Vroegtijdig ejaculeren
 • Hoge bloeddruk
 • Pijn aan de borst
 • Jeukend gevoel aan het geslachtsdeel
 • Pijn aan de onderrug
 • Spierpijn
 • Diarree
 • Koorts
 • Gezwollen enkels of voeten

Als je last krijgt van deze bijwerkingen, neem dan contact op met een arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die in deze Avanafil bijsluiter niet worden benoemd. Bijwerkingen vermelden kan er bovendien voor zorgen dat de veiligheid van de medicatie verbeterd door kwalitatief betere informatie.

5. Bewaren en opbergen Avanafil bijsluiter

Hou het geneesmiddel buiten bereik en zicht van minderjarigen.

Het gebruik van Avanafil nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken is onverstandig. De houdbaarheidsdatum kan op de blisterpacks worden nagekeken en wordt weergegeven na de afkorting “EXP”. De houdbaarheid is verlopen nadat de laatste dag van de aangegeven maand is verlopen.

Er zijn geen speciale instructies wat betreft het opslaan van het geneesmiddel.

Gooi Avanafil nooit weg in de gootsteen of bij het huisvuil. Vraag bij de apotheker na hoe het medicijn het beste weggegooid kan worden. Dit soort maatregelen zullen voordelig zijn voor het milieu.

About The Author pillspower.net

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>