Deze bijsluiter voor Kamagra is van toepassing op alle varianten van de originele Kamagra. Dit omdat alle productvarianten dezelfde werkzame stof, namelijk Sildenafil, als basisbestanddeel hebben. Het is verstandig om vóór het gebruik van Kamagra aandacht te besteden aan de mogelijke gevaren die Kamagra met zich mee kan brengen en de aanbevelingen wat betreft gebruik in acht te nemen.

Indien je om welke reden dan ook twijfelt of het verstandig is om Kamagra in te nemen, neem dan altijd eerst contact op met een arts. Hoewel Kamagra over het algemeen als vrij veilig kan worden gezien, blijft het een geneesmiddel. Om deze reden zal het altijd met verstand en beleid gebruikt moeten worden.

Ingrediënten van Kamagra

Het is zeker met het oog op mogelijke allergieën handig om te weten wat Kamagra precies bevat. Op deze manier kun je direct nakijken of het geneesmiddel eventueel stoffen bevat waar rekening mee moet worden gehouden. Dit zijn alle ingrediënten die Kamagra bevat:

 • Sildenafil citraat
 • Triacetine
 • Calciumwaterstoffosfaat
 • Microkristallijne cellulose
 • Indigokarmijnaluminiumlak (E132)
 • Titaandioxide (E171)
 • Magnesiumstearaat
 • Hypromellose
 • Natriumcroscarmellose
 • Lactose

Kijk zeker bij het gebruik van andere geneesmiddelen naast Kamagra na of één of meerdere van deze stoffen voor problemen kan zorgen of vraag het na bij een arts.

De werking van Kamagra

Mannen met erectieproblemen hebben vaak moeite om de zwellichamen in de penis, ook wel corpora cavernosa genaamd, te ontspannen. Hierdoor is het lastiger om voldoende bloed in de penis te laten stromen. Het ontspannen of juist aanspannen van deze zwellichamen wordt hoofdzakelijk aangestuurd door het PDE5 enzym.

Dit enzym geeft signalen om de corpora cavernosa aan te spannen. Om dit makkelijker te maken dient dit enzym geblokkeerd te worden, waardoor de zwellichamen makkelijker kunnen ontspannen. Als gevolg daarvan kan er, in combinatie met een seksuele prikkel, makkelijker een erectie ontstaan.

Kamagra – of eigenlijk beter gezegd Sildenafil – blokkeert het PDE5 enzym. Vandaar dat deze groep geneesmiddelen ook wel PDE5-remmer wordt genoemd. Hierdoor helpt Kamagra op een relatief veilige manier mannen die moeite hebben met het krijgen van een gezonde erectie.

De zwellichamen zullen door de blokkade van een deel van de PDE5 enzymen namelijk minder signalen krijgen om op spanning te blijven, waardoor er meer bloed in de penis kan stromen, maar ook om deze situatie langer in stand te houden. Eigenlijk is het dus helemaal niet zo ingewikkeld om te begrijpen wat Kamagra doet om de symptomen van erectieproblemen te verhelpen.

Wanneer is het gebruik van Kamagra niet aan te raden?

Kamagra is een geneesmiddel dat weinig tot geen ernstige bijwerkingen kent. De werkzame stoffen in dit geneesmiddel kunnen echter onder bepaalde omstandigheden of in combinatie met een aantal andere stoffen eventueel echter wel voor problemen zorgen. Indien je dus van plan bent om Kamagra te gebruiken, dan is het verstandig om heel goed op te passen in het geval van de onderstaande omstandigheden.

Gebruik geen Kamagra in de onderstaande situaties:

 • Allergische reacties op bestanddelen van Kamagra – als je te maken hebt met een allergie voor één of meerdere van de ingrediënten die Kamagra bevat, maak dan geen gebruik van Kamagra om problemen te voorkomen.
 • Combinatie met alfablokkers – alfablokkers kom je vooral tegen in medicatie tegen hoge bloeddruk of prostaatproblemen. Dit combineert zeer matig met Kamagra.
 • Combinatie met nitraten – Kamagra kan de werking van medicijnen die nitraten bevatten versterken. Specifiek medicatie voor hartklachten bevat vaak nitraten. Kijk dit altijd na, de combinatie van nitraten en Kamagra kan namelijk tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Combinatie met proteaseremmers – deze geneesmiddelen worden anabole steroiden kopen het meest gebruik bij mensen die met HIV te maken hebben. Ook hier is het gebruik van Kamagra af te raden.
 • Combinatie met koolstofmonoxide – het bekendste voorbeeld van een middel dat koolstofmonoxide bevat is wellicht de partydrug Poppers. Kijk altijd na of je middelen gebruikt die koolstofmonoxide bevatten. Het gebruik daarvan in combinatie met Kamagra is sterk af te raden en kan tot serieuze gezondheidsproblemen leiden.

Voorzichtigheid geboden en een oordeel van een arts gewenst in de volgende gevallen:

Niet in alle gevallen is er sprake van acute problematiek, maar alle onderstaande situaties zijn serieus genoeg om rekening mee te houden. Kijk dan ook altijd goed na of het gebruik van Kamagra verstandig is.

 • Lage bloeddruk
 • Leukemie
 • Gebruik van andere medicatie
 • Gebruik van recreatieve drugs
 • Hartproblemen
 • Sikkelcelanemie
 • Nierklachten
 • Zwangerschap
 • Borstvoeding
 • Verleden met beroerte
 • Leverproblemen
 • Problemen met ogen / hoornvlies
 • Maagzweer

Dosering van Kamagra

De maximale hoeveelheid Kamagra die wordt aangeraden is 100mg Sildenafil per keer. Indien deze hoeveelheid niet de gewenste werking oplevert, verhoog dan in elk geval nooit de hoeveelheid. De effectiviteit van Kamagra neemt niet meer toe boven 100mg Sildenafil.

Indien je start met het gebruik van Kamagra, dan kan het prima zijn dat een dosering van 50mg de gewenste werking oplevert. Begin dan ook altijd met een zo klein mogelijke dosering en verhoog dit alleen indien de gewenste effecten uitblijven.

Gebruik nooit méér dan 100mg Kamagra per dag en gebruik dit geneesmiddel bovendien niet vaker dan eenmaal per etmaal. Indien je per ongeluk teveel inneemt, dan kan het doorgaans niet heel veel kwaad. De kans op bijwerkingen is echter wel groter en deze kunnen sterker naar voren komen.

Hoe neem je Kamagra in?

Er zijn een aantal verschillende varianten Kamagra. De werking ervan is hetzelfde, maar de procedure wat betreft inname kan verschillen. We zullen kort gaan kijken hoe de verschillende toepassingen van Kamagra ingenomen dienen te worden.

 • Kamagra 100mg tabletten – slik de tabletten met een ruime hoeveelheid water in zijn geheel door.
 • Kamagra Chew – Kauw op het tablet en slik het zoals normaal gewoon door.
 • Kamagra Oral Jelly – direct doorslikken vanuit de verpakking of eventueel met water gebruiken.
 • Kamagra Bruis – los deze variant op in water en drink dit vervolgens op.

Kamagra heeft tussen de 5-30 minuten nodig om in de bloedbaan terecht te komen. Dit is mede afhankelijk van de variant die je gebruikt. Als je zeker wilt zijn dat je het op tijd hebt ingenomen dan is het makkelijkste om de Kamagra tussen de 30-45 minuten vóór de gewenste geslachtsgemeenschap in te nemen.

Kijk bij twijfel altijd even even op de verpakking van het product voor verdere instructies. Daar kun je doorgaans een gedetailleerdere uitleg vinden die het gebruik van Kamagra optimaliseert.

Minimale leeftijd

Het is zeer onverstandig om Kamagra te gebruiken indien je nog niet volgroeid bent. Dit kan namelijk leiden tot schadelijke situaties en permanente verstoringen in het groeiproces als gevolg hebben. Daarnaast is het vrijwel zonder uitzondering geen oplossing voor erectieproblemen bij jonge mensen. Vaak is een oorzaak in dat geval namelijk niet fysiek van aard.

Het gebruik van Kamagra door minderjarigen is dus onder geen enkele voorwaarde zonder medisch toezicht verstandig. Zorg er dus ook altijd voor dat Kamagra buiten het zicht en bereik van minderjarigen blijft om problemen te voorkomen. Berg het altijd goed en zorgvuldig op indien het zich in huis bevindt.

Rijvaardigheid en het gebruik van zware machines

In de meeste gevallen is het geen enkel probleem om dergelijke taken uit te voeren in combinatie met Kamagra. Het middel heeft op zichzelf geen belemmerende werking. Het kan echter wel voorkomen dat mensen die gevoelig zijn voor één van de bestanddelen bijwerkingen krijgen die aandacht verdienen. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan een verminderd gezichtsvermogen anavar kuur of misselijkheid denken.

Hou indien je gebruik maakt van Kamagra dus altijd rekening ermee dat dergelijke bijwerking voor kunnen komen. Wees kritisch naar je reacties en grijp in zodra het je functioneren belemmert.

Combinatie met alcohol

De combinatie met alcohol is op zichzelf niet gevaarlijk. Het is echter wel zo dat de effectiviteit van Kamagra aanzienlijk afneemt bij het gebruik in combinatie met alcohol. Het is wat dat betreft dus niet handig om het met alcoholconsumptie te combineren.

Het is bovendien mogelijk dat de bijwerkingen van Kamagra worden versterkt door Kamagra te combineren met alcohol. Dit kan eventueel wel tot problemen leiden die vervelende situaties kunnen veroorzaken. Zodoende wordt de combinatie met alcohol afgeraden.

Bewaaradvies Kamagra

Bewaar Kamagra altijd in de onbeschadigde originele verpakking. Let goed op de houdbaarheidsdatum en bewaar het geneesmiddel bij voorkeur op een koele, droge en donkere plek.

About The Author pillspower.net

comments (1)

comments (1)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>