Corpora Cavernosa

  • Wiki
  • C
  • Corpora Cavernosa

De corpora cavernosa zijn de zwellichamen in de penis. Ze nemen het grootste deel van de penis in beslag. Door de corpara cavernosa op spanning te brengen of te ontspannen wordt de hoeveelheid bloed die in de penis kan stromen gereguleerd.

Hoe werkt dat eigenlijk?

Dit proces van aanspannen en ontspannen van de corpora cavernosa wordt voornamelijk aangestuurd door het PDE5 enzym. Dit enzym zorgt ervoor dat deze zwellichamen aanspannen.

Wanneer de  corpora cavernosa ontspannen kan er meer bloed in de penis stromen. Dit is het primaire mechanisme achter het krijgen van een erectie. Mannen met erectieproblemen kunnen vaak geholpen worden door dit mechanisme te manipuleren.

Rol bij erectieproblemen

Bij erectieproblemen hebben mannen doorgaans problemen met het ontspannen van deze zwellichamen. Dit kan opgelost worden door de onderliggende problemen te verhelpen, of de symptomen te verhelpen met behulp van erectiemiddelen.

Neem bij erectieproblemen altijd contact op met een arts. Deze kan je een beter inzicht verschaffen van de situatie en de stappen die genomen kunnen worden om het probleem op te lossen.

Related Articles