Vardenafil bijsluiter

Lees goed de hele Vardenafil bijsluiter door voordat je dit geneesmiddel gaat gebruiken. Er staat belangrijke informatie in over het gebruik en de toepassingen van Vardenafil. Indien er alsnog twijfels of vragen over deze medicatie zijn, neem dan altijd contact op met een arts of apotheker.

Wat staat er in deze bijsluiter?

 1. Wat is Vardenafil en waarvoor wordt het gebruikt?
 2. Belangrijke zaken die je moet weten voordat je Vardenafil inneemt
 3. Hoe neem je Vardenafil in?
 4. Mogelijke bijwerkingen Vardenafil bijsluiter
 5. Hoe bewaar je Vardenafil?

1. Wat is Vardenafil en waarvoor wordt het gebruikt?

Het medicijn Vardenafil is lid van een klasse geneesmiddelen die fosfodiësterase type 5-remmers (PDE5-remmers) worden genoemd. Ze worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen, een aandoening waarbij het moeilijk is om een ​​erectie te krijgen of te behouden.

Ten minste één op de tien mannen heeft moeite om een erectie te krijgen of te behouden. De oorzaak hiervan kan zowel fysiek als psychisch zijn, of een combinatie van beide. Ongeacht de oorzaak is de reden van deze problematiek doorgaans dat er niet genoeg bloed in de penis stroomt. Hierdoor is het lastig om een erectie te krijgen of te behouden.

Vardenafil werkt alleen als je seksueel geprikkeld wordt. Het remt de werking van bepaalde enzymen in het lichaam die verantwoordelijk zijn voor het mechanisme dat erecties reguleert. Vardenafil zorgt vervolgens ervoor dat een erectie lang genoeg duurt om bevredigende seksuele activiteiten te voltooien.

2. Belangrijke zaken die je moet weten voordat je Vardenafil inneemt

In de meeste gevallen is Vardenafil een geneesmiddel dat het lichaam zonder problemen kan verwerken, zonder dat er serieuze problemen bij komen kijken. Er zijn echter een aantal specifieke situaties waarin het gebruik van Vardenafil niet verstandig is. Neem altijd contact op met een arts of apotheker vóórdat je besluit Vardenafil te gebruiken.

Gebruik Vardenafil zeker niet in de volgende gevallen:

 • Allergie voor Vardenafil of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel. Tekenen van een allergische reactie zijn uitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen en kortademigheid
 • Combinatie met geneesmiddelen die nitraten bevatten, zoals glyceroltrinitraat voor angina of stikstofmonoxide, zoals amylnitriet. Het gebruik van deze geneesmiddelen samen met Vardenafil kan uw bloeddruk ernstig beïnvloeden
 • Als u ritonavir of indinavir gebruikt. Dit zijn geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van infecties van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv)
 • Leeftijd boven de 75 jaar en gebruik van ketaconazol of itraconazol
 • Ernstige hart- of leverproblemen
 • In het geval van nierdialyse
 • Recente beroerte of een hartaanval gehad
 • Je hebt lage bloeddruk of daar in het verleden last van gehad
 • Indien je familie een geschiedenis van degeneratieve oogziekten heeft (zoals retinitis pigmentosa)
 • Verleden met een aandoening waarbij het gezichtsvermogen is verminderd door beschadiging van de oogzenuw door onvoldoende bloedtoevoer
 • In combinatie met het gebruik van riociguat. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels)

Wees extra voorzichtig met het gebruik van Vardenafil indien:

 • In het geval van hartproblemen. Het kan riskant zijn om seks te hebben
 • Onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen) of erfelijke hartziekten die je elektrocardiogram beïnvloeden
 • Er sprake is van een fysieke conditie heeft die de vorm van de penis beïnvloedt. Dit omvat aandoeningen die angulatie, de ziekte van Peyronie en cavernosale fibrose worden genoemd
 • Ziektes die erecties kan veroorzaken die niet verdwijnen (priapisme). Deze omvatten sikkelcelanemie, multipel myeloom en leukemie
 • Last hebben van maagzweren (ook wel maag- of maagzweren genoemd)
 • Als je een bloedingsstoornis hebt (zoals hemofilie)
 • Bij het gebruik van andere behandelingen voor erectiestoornissen
 • Plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met het gebruik van Vardenafil en neem onmiddellijk contact op met uw arts

Gebruik door kinderen of adolescenten

Vardenafil is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar.

Andere medicatie in combinatie met Vardenafil

Geef altijd duidelijk aan bij een arts of apotheker indien je gebruik maakt van medicatie naast Vardenafil. Hierbij worden ook geneesmiddelen bedoelt die je zonder voorschrift van een arts kunt krijgen.

Dit zijn de bekendste voorbeelden van geneesmiddelen die voor problemen kunnen zorgen in combinatie met Vardenafil:

 • Nitraten – geneesmiddelen voor angina of stikstofoxidedonoren zoals amylnitriet. Het gebruik van deze geneesmiddelen samen met Vardenafil kan uw bloeddruk ernstig beïnvloeden
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen, zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron of sotalol
 • Ritonavir of indinavir – geneesmiddelen voor HIV
 • Ketoconazol of itraconazol – geneesmiddelen tegen schimmels
 • Erytromycine, claritromycine of macrolide-antibiotica
 • Alfablokkers – een soort geneesmiddel voor de behandeling van hoge bloeddruk en vergroting van de prostaat (als goedaardige prostaathyperplasie)
 • Riociguat

Vardenafil in combinatie met voedsel, drank en alcohol

 • Vardenafil kan met of zonder voedsel worden ingenomen – maar bij voorkeur niet na een zware of vetrijke maaltijd. Dit kan de opname en de werking ervan vertragen
 • Drink geen grapefruitsap als je Vardenafil gebruikt. Het kan het gebruikelijke effect van het geneesmiddel verstoren
 • Alcoholische drank kan problemen vergroten wat betreft het vermogen om een erectie te krijgen

Zwangerschap en borstvoeding

Vardenafil is niet voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en gebruik van zware machines

Het gebruik van Vardenafil kan eventueel zorgen voor duizeligheid of een verminderd gezichtsvermogen. Indien je last krijgt van dergelijke bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en gebruik geen zware machines of gereedschappen.

3. Hoe neem je Vardenafil in?

Gebruik dit geneesmiddel altijd exact zoals dit wordt voorgeschreven. Raadpleeg een arts of apotheker bij twijfel. De standaard aanbevolen dosering is 10 mg. Gebruik nooit vaker dan eenmaal per dag Vardenafil.

Neem Vardenafil ongeveer 25 tot 60 minuten vóór seksuele activiteit. Met seksuele stimulatie kun je een erectie bereiken van 25 minuten – tot vier tot vijf uur na inname van Vardenafil. Slik de tabletten door met een glas water.

Vertel aan je arts indien je denkt dat de werking van Vardenafil te krachtig of te zwak is. Deze kan vervolgens bepalen of er iets aan de dosering verandert dient te worden.

Wat te doen als je teveel Vardenafil hebt ingenomen

Mannen die te veel Vardenafil gebruiken, kunnen meer bijwerkingen ervaren of ernstige rugpijn krijgen. Als u meer Vardenafil heeft ingenomen dan wordt aangeraden, neem dan altijd contact op met een arts.

Als er nog steeds vragen overblijven na het lezen van deze Vardenafil bijsluiter, raadpleeg dan altijd een arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen Vardenafil bijsluiter

Net zoals bij vrijwel ieder geneesmiddel is het mogelijk dat je bij het gebruik van Vardenafil te maken krijgt met bijwerkingen. De meeste mensen hebben hier echter geen last van. Daarnaast zijn de meestvoorkomende bijwerkingen niet ernstig waarbij symptomen voorkomen die relatief mild zijn.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (1 op 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn
 • Blozen
 • Duizeligheid
 • Verstopping
 • Verstopte neus of loopneus

Bijwerkingen die soms voorkomen (1 op 100 gebruikers):

 • Slapeloosheid
 • Huiduitslag
 • Duizeligheid
 • Spierpijn
 • Langdurige erecties
 • Oorsuizen
 • Huiduitslag
 • Verhoogde hartslag
 • Zure oprispingen
 • Diarree
 • Maagklachten

Bijwerkingen die zelden voorkomen (1 op 1000 gebruikers):

 • Ontsteking van de ogen
 • Allergische reactie
 • Angst
 • Gevoel flauw te vallen
 • Geheugenverlies
 • Verhoog de druk in het oog of meer traanvocht
 • Effecten op het hart (zoals een hartaanval, veranderde hartslag of angina pectoris)
 • Hoge of lage bloeddruk
 • Bloedneus
 • Gevoeligheid van de huid bij zonlicht
 • Pijnlijke erecties
 • Pijn op de borst

Neem altijd contact op met een arts indien je te maken krijgt met bijwerkingen die zich duidelijk manifesteren. Hierbij kan het ook om bijwerkingen gaan die niet worden weergegeven in deze Vardenafil bijsluiter.

5. Hoe bewaar je Vardenafil?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na de tekst “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Gooi geen medicijnen weg via afvalwater of bij het huisvuil. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

About The Author pillspower.net

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>